Ugrás a tartalomra

Tudástár

A (25) B (12) C (7) D (7) E (10) F (35) G (4) H (12) I (12) J (1) K (9) L (6) M (6) N (6) O (7) P (7) Q (1) R (6) S (5) T (10) U (1) V (2) W (1)
M

A manuális Clear Aligner nevezhető az eredeti, hagyományos Clear Aligner technikának. Ebben az esetben a fogszabályozó szakorvos által vett lenyomatot kemény gipszből öntik ki és a mozgatni kívánt fogakat egyesével kivágják a mintából. Ezután a fogakat a kívánt pozícióba visszarögzítik, majd mélyhúzásos technikával legyártják az 1 hónapra elegendő fóliákat. A hónap végén újabb lenyomat, illetve újabb sínek következnek és ez így folytatódik a tökéletes eredmény eléréséig. Havonta 0.5-1mm-es mozgatás történik, ami sokszorosa a digitális technika esetén alkalmazott lépéseknek. Ennek előnye, hogy a kezelés gyorsabbá válik, viszont hátránya, hogy a folyamat járhat enyhe fájdalommal, illetve a sínek az első napokban elállhatnak.

Image
Maradó fogak

A maradó fogak megismerésére és védelmére kiemelkedő figyelmet kell fordítani már a gyermekkortól kezdve. Egy felnőtt embernek 32 maradó foga van, melyek 4 csoportban helyezkednek el és mindnek külön szerepe van a rágásban, illetve a beszédben és amelyek egymással nem helyettesíthetőek. Fontos tudni, hogy az első maradó fogak már 6 évesen, még az első tejfogak kihullása előtt előtörnek. Ezek az első maradó nagyőrlők, melyek a legutolsó tejfogak mögött, akár észrevétlenül is előtörhetnek. Ezután szakaszosan, körülbelül 13-14 éves korig bezárólag lezajlik a fogváltás, aminek a végén 28 maradó fog található a szájüregben. A bölcsességfogak előtörési ideje nagyon változatos, vannak emberek akiknek 18-19 éves koruk környékén már eruptios hajlamot mutatnak, de nem ritka a késő felnőttkori előtörés sem. Fogszabályozás szempontjából a legfontosabb időszakok a maradó nagyőrlők, illetve metszők előtörése utáni időszak, illetve a korai teljes maradófogazat, azaz amikor még a második nagyőrlők nem törtek elő.

Image
Maxillofacialis sebész

A maxillofaciális sebészek olyan orvosok, akik sikeresen elvégezték mind az általános orvosi, mind a fogorvosi képzést, illetve teljesítették a maxillofacialis sebészethez tartozó rezidensi képzést is. Kizárólag maxillofacialis sebészek jogosultak fogszabályozással összefüggésben az állcsont műtéti korrekciójának elvégzésére. A maxillofacialis sebészek nem tévesztendőek össze a dentoalveolaris sebészekkel, akiket a köznyelvben szájsebészeknek hívunk. A szájsebészek a fogorvosi egyetemet és a dentoalveolaris rezidensi képzést teljesítették.

Image
Fedőharapás

A fogszabályozásban mélyharapásnak nevezzük azt az állapotot, amikor csukott helyzetben a felső metszők 2 mm-nél többet takarnak az alsókból. Ennek oka lehet akár a fogak, akár az állcsontok hibás pozíciója is. Fogszabályozó kezelés előtt fontos a mélyharapás eredetének tisztázása, hiszen az kiváltó októl függően más-más típusú kezelést igényelnek.

Image
Mesiodens

Mesiodensnek hívjuk a középső metszők között kialakuló, jégcsap formájú számfeletti fogat. Előtörése esetén gátolhatja a maradó metszők kibújását, állcsontba ragadása esetén viszont nagymértékű rést okoz a két nagymetsző között. A mesiodens eltávolítása után fogszabályozó kezeléssel a kialakult problémák megoldhatóak.

Speciálisan a fogszabályozás számára készített implantátumokat, mini-implantátumnak vagy mikro-implantátumnak nevezik. Ezek célja a fogszabályozásban régóta fennálló probléma: a fogak egyoldalú elmozdításának megoldása. Általánosságban elmondható, hogy a fogak mozgatása erő-ellenerő elvén működik, tehát ha egy fogat hátrafelé mozgatunk, akkor a vele szemben álló fog (melyhez képest húzzuk hátra a fogat) előre felé fog elcsúszni. Ennek a problémának a kiküszöbölésére találták fel a fogszabályozásban használatos implantátumokat, melyek mint egy fix pont, stabilan rögzülnek az állcsontban, ezáltal megoldást kínálva a nem kívánatos fogelmozdulás ellen. Mint minden beavatkozásnak ennek is megvannak a maga sajátosságai, előnyei, kockázatai.

Jellemzői közé tartozik:

 • Az implantátumok átmérője: 1.4-2.0 mm közötti
 • Az implantátumok hossza: 6-11mm közötti
 • Az implantátumok anyaga: Titánötvözet (nem tiszta titán, ezáltal nem csontosodik be és a kezelés végén eltávolítható)
 • A beültetés töredék mennyiségű érzéstelenítőt igényel, fájdalommal nem jár.
 • A beültetés az ínyen keresztül történik, nem szükséges varratokat behelyezni.
 • Az implantátum vagy oldalról a foggyökerek közé vagy a szájpadba kerül behelyezésre.

Előnyei közé tartozik:

 • Bizonyos esetekben elkerülhető a foghúzás
 • Bizonyos esetekben elkerülhető a headgear
 • Használata lerövidítheti a kezelést
 • Nagyban megkönnyítheti az ideális harapás kialakítását

Kockázatai közé tartozik:

 • Az implantátumok rögzülése nem 100%-ban sikeres! (nagyban függ a szájhigiéniától, a beültetés helyétől, foggyökerek közötti távolságtól, csontsűrűségtől)
 • Fennáll a foggyökér sérülésének a veszélye, mely a szakirodalom szerint jó gyógyulási hajlammal bír, de nem kizárható a megsérült fog későbbi elvesztése.
 • Behelyezés vagy eltávolítás közben bekövetkezhet az implantátum törése, mely a terület szájsebész általi feltárását teszi szükségessé. Ezzel ugyancsak növelve a gyökérsérülés esélyét.
 • Főleg szájpadi implantátum esetén előfordulhat krónikus fejfájás, orrnyálkahártya gyulladás.